Geogov: Nominatie RGI Geo Innovatie Award 2009

Zenc-collega Rob Peters legt in onderstaande film uit wat Geogov is. Het meest indrukwekkend vond ik dat dit project het mogelijk maakt om (wet)tekst te vertalen naar kaartlagen. Dat is namelijk oneindig veel moeilijker dan andersom!

Het project Geogov was genomineerd voor de RGI Geo-Innovatie Awards 2009 in de categorie Wetenschap. Helaas heeft het project de prijs niet gewonnen.

Over Geogov:

GeoGov is een onderzoeksprogramma dat een bijdrage levert aan een meer vraaggerichte aanpak van maatschappelijke problemen met een ruimtelijke component. Dat wil het bereiken met fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek naar de mogelijkheden, barrieres en randvoorwaarden voor de inzet van op ruimtelijke informatie gebaseerde technologie in participatieve relaties met burgers.


Meer info over Geogov vind je hier.

Share