Tag archieven: gemeenten

De top 10 van 2011: meest gelezen blogs op www.peterkeur.nl

In 2011 schreef ik – inclusief deze – 37 blogs. Maar welke berichten zijn in 2011 nu het meest bezocht? Vol trots presenteer ik hieronder de top 10 van blogs die je in 2011 gelezen MOET hebben! 😉

 1. Artikel: Het meten van kosten en baten van de elektronische overheid
 2. Artikel: Digitale dienstverlening voorbestemd te falen
 3. De invloed van social media op professionele competenties
 4. De invloed van social media op de organisatiestructuur
 5. Papieren bewijsstukken en het i-NUP
 6. Burgers en overheid niet klaar voor e-dienstverlening
 7. Verkennend onderzoek: ‘Te veel gevraagd – Minder indieningsvereisten meer service”
 8. Open data is niet hetzelfde als apps
 9. Weerstand tegen open data overwinnen: Wat als ‘ze’ gaan rommelen met mijn data
 10. Artikel: Social media inzetten voor arbeidsbemiddeling

Wees snel, je hebt nog 10 dagen!

Artikel: Het meten van kosten en baten van de elektronische overheid

Samen met Ted Dicks (MxI) schreef ik het openingsartikel voor de 41e editie van het Tijdschrift voor Informatie en Management (TIEM). In het artikel laten ze zien hoe gemeenten de winst, te behalen met de bouwstenen uit het i-NUP, kunnen berekenen. Het rijk streeft naar een compacte en efficiënte overheid. De basisinfrastructuur voor de elektronische overheid moet hieraan bijdragen. Hoe kan een gemeente haar dienstverlening verbeteren in een tijd waarin er minder geld is? En hoe maakt een gemeente dat zichtbaar? Overigens is het artikel op het moment van verschijnen alweer een tikje verouderd. Toen we het schreven was het nieuwe NUP (i-NUP) nog niet uit.

Dit is de link naar het artikel: Peter Keur en Ted Dicks (2011) Het meten van kosten en baten van de elektronische overheid (.pdf). De integrale tekst vind je na de ‘Continue reading’.

Lees verder

Gratis advies over indieningsvereisten voor 50 gemeenten!

Het gebeurt niet vaak, maar nu mag ik iets gratis weggeven! Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betaalt voor 50 gemeenten een advies over indieningsvereisten. Per gemeente analyseert Zenc voor 8 producten de indieningsvereisten die uw gemeente vraagt.

Meedoen is kosteloos voor gemeenten en het advies is direct bruikbaar bij het verbeteren van dienstverlening.

Nieuwsgierig? Na de klik leest je meer informatie over het aanbod. Ook vind je het telefoonnummer van Marije van Mannekes. Bel haar om je gemeente aan te melden.

Klik op “Klik hier om verder te lezen…” voor de uitnodiging of klik hier voor de uitnodiging in .pdf.

PS: je kunt uiteraard alleen een gemeente aanmelden als ook bij die gemeente werkt.

UPDATE 13/10: het gaat om een advies over de volgende geselecteerde producten:

 • Exploitatievergunning horeca
 • Evenementenvergunning (groot)
 • Aangifte hondenbelasting
 • Huisvestingsvergunning
 • Leerlingenvervoer
 • Gehandicaptenparkeerkaart
 • Gehandicaptenvoorziening WMO (rolstoel)
 • Gehandicaptenvoorziening WMO (aanpassen woning)

Lees verder

Systeeminnovatie: kan het wel?

Onlangs was ik bij een bijeenkomst waar de eerste stappen werden gezet naar een samenwerking tussen zeven gemeenten en ruim tien zorgaanbieders.

Een van de deelnemers maakte de opmerking dat: “Gezien het huidige systeem, met de huidige organisaties, het onmogelijk is hulpverlening volgens het principe “één kind, één gezin, één plan” te realiseren.” Nog geen vijf minuten later hoor ik iemand anders zeggen: “…dat het niet de bedoeling is dat er organisaties gaan verdwijnen.”

Je zou verwachten dat één van deze uitspraken al goed is voor een flinke discussie. Die discussie verwacht je helemaal wanneer deelnemers deze tegenstrijdige uitspraken binnen nog geen vijf minuten doen, want wat mij betreft is het wel degelijk de bedoeling dat er organisaties uit het systeem verdwijnen.

Maar de discussie blijft uit.

En als er zelfs geen kleine discussie komt, is verandering nog ver weg. Laat staan een verandering in het systeem waarop het zorgaanbod is georganiseerd. Eén kind, één gezin, één plan blijft in dit geval voorlopig een onbereikbaar ideaal.

Artikel: Gemeenten vragen te veel

In een opiniërend artikel in Digitaal Bestuur roep ik gemeentebestuurders op om werk te maken van informatiemanagement. Uit een onderzoek onder drie gemeenten (bij 70 gemeentelijke producten) dat ik in opdracht van de VNG heb uitgevoerd blijkt dat de informatiepositie van gemeenten erg slecht is. Ze weten niet:

 1. welke informatie ze vragen in hun aanvraagformulieren;
 2. welke informatie ze nodig hebben om een dienst te verlenen;
 3. voor welke informatie er een juridische basis is om dit te vragen aan burgers/bedrijven;
 4. welke informatie ze via hergebruik op kunnen vragen.

Het artikel staat in de Digitaal Bestuur van september (jaargang 6, nummer 6). Ik schreef het samen met Zenc-collega Frans Jan Douglas en Martha Hulshof van het VNG-programma “Minder regels, meer service“. Het onderzoeksrapport verschijnt later dit jaar.

Een .pdf versie van het artikel vind je hier en de volledige tekst van het artikel na de “Klik hier om verder te lezen.” Eerdere blogs over indieningsvereisten vind je hier, hier en hier. Lees verder

Plussen en minnen: Evaluatie van de Wgr-plus

Even iets anders. Normaal gesproken blog ik hier over het onderwerp “overheid en informatie”, maar ik houd me ook met andere onderwerpen bezig. Een van mijn andere interesses is samenwerkingsverbanden van organisaties. (Ik ben afgestudeerd op macht in ICT-samenwerkingsverbanden.) Daarom ben ik erg enthousiast over (en trots op) de evaluatie van de wet op de WGR-plusregio’s (Wikipedia).

Aan het begin van dit jaar heb ik met Zenc-collega’s Peter Castenmiller en Barry Woudenberg het evaluatieonderzoek uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in het rapport “Plussen en minnen. Evaluatie van de WGR-plus.” Het is een complex onderwerp dat vele facetten heeft en vanuit verschillende invalshoeken kan worden onderzocht.

De conclusie is als volgt in de samenvatting opgenomen:

De Wgr-plusregio’s functioneren goed. De in de wet genoemde taken en verplichtingen van deze regio’s zijn alle gerealiseerd. Tevens wordt invulling gegeven aan de met de wet beoogde maatschappelijke doelstellingen. De regio’s spelen een belangrijke rol in het realiseren van een regionale dynamiek, waarin tegenstellingen tussen gemeenten worden overbrugd en de regio’s als geheel zowel in Nederland als in Europa op de kaart komen. De inliggende gemeenten ervaren meerwaarde, terwijl medewerkers van relevante vakdepartementen van mening zijn dat de Wgr-plusregio’s een goede bijdrage leveren aan het sectorale beleid. Provincies wijzen de Wgr-plusregio’s af, omdat hun aanwezigheid de provincies belemmert in hun ambitie integrale verantwoordelijkheid te dragen voor het gebiedsgerichte beleid.

Zie hier de pagina van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de officiële downloadpagina.

Reacties zijn welkom.

014-nogwat | update

Er zijn 300 netnummers te weinig om 014-nogwat landelijk in te voeren. Zie hier voor de lijst van Nederlandse netnummers, volgens de Volkskrant van 27 juli 1995 zijn er na operatie DeciBel 141 netnummers. Volgens Wikipedia zijn er 441 gemeenten. Om 014-nogwat landelijk in te voeren zijn er 300 netnummers te kort. Tenzij het Rijk gaat herindelen tot er 141 gemeenten zijn…

(Met dank aan Arnout Drenthel (Qurious) voor de tip over de Wikipediapagina met netnummers. Dat naar aanleiding van deze post eerder van de week).