Tag archieven: open data

Open Data en ‘The Long Tail’

Bij de start van de app-wedstrijd  ‘Innoveren met Open Data‘ vertelde lector Bert Mulder over open data in Amerika.* Op data.gov zijn ruim 390.000 datasets te vinden.

Ook vind je daar een aantal Apps. In totaal zijn er 1.467 Apps beschikbaar. Het gaat om Apps van de overheid, apps die door burgers zijn ontwikkeld en ‘mobiele’ Apps. Het is me niet duidelijk of alle Apps gemaakt zijn op basis van open data, maar laten we daar voor het gemak maar even vanuit gaan.

Wanneer ik het aantal Apps vergelijk met het aantal datasets kom ik tot een opmerkelijke conclusie. Lees verder

De top 10 van 2011: meest gelezen blogs op www.peterkeur.nl

In 2011 schreef ik – inclusief deze – 37 blogs. Maar welke berichten zijn in 2011 nu het meest bezocht? Vol trots presenteer ik hieronder de top 10 van blogs die je in 2011 gelezen MOET hebben! 😉

 1. Artikel: Het meten van kosten en baten van de elektronische overheid
 2. Artikel: Digitale dienstverlening voorbestemd te falen
 3. De invloed van social media op professionele competenties
 4. De invloed van social media op de organisatiestructuur
 5. Papieren bewijsstukken en het i-NUP
 6. Burgers en overheid niet klaar voor e-dienstverlening
 7. Verkennend onderzoek: ‘Te veel gevraagd – Minder indieningsvereisten meer service”
 8. Open data is niet hetzelfde als apps
 9. Weerstand tegen open data overwinnen: Wat als ‘ze’ gaan rommelen met mijn data
 10. Artikel: Social media inzetten voor arbeidsbemiddeling

Wees snel, je hebt nog 10 dagen!

Slides: Apps – Grondstof voor processen bij de overheid

Gisteren was ik een van de sprekers op het seminar Bedrijf Zoekt App. Samen met Paul Suijkerbuik (HowAboutYou / data.overheid.nl) en Jens Steensma (Yucat / Buiten Beter) verzorgde ik de parallelsessie ‘Overheid’. Ik vond het erg leuk om te doen en de presentaties sluiten goed op elkaar aan.

Mijn presentatie gaat over de manier waarop je met apps processen binnen de overheid kunt starten door diensten aan te vragen. Onderwerpen die aan bod komen zijn dienstverlening met apps, DigiD voor apps, eHerkenning voor apps en StUF voor apps. Helaas is dit nog niet gerealiseerd, maar zijn het drempels die de overheid moet overwinnen om diensten te verlenen via apps.

Hieronder vind je de slides van mijn presentatie. Lees verder

Open Data is niet hetzelfde als apps

Als je het mij vraagt is er iets vreemds aan de hand met de combinatie Open Data en Apps. De meeste mensen die ik spreek noemen ze in één adem, terwijl toch écht het twee  verschillende dingen zijn.

Natuurlijk is er een relatie. Dat zal ik niet ontkennen. Op basis van Open Data kun je Apps maken. Kijk alleen maar naar het grote aantal apps-wedstrijden. Het is zeer hip om een apps-wedstrijd te verbinden aan het beschikbaar stellen van Open Data. Lees verder

Weerstand tegen Open Data overwinnen: “Afnemers willen de data alleen in een bepaald format”

Op 15 september organiseerde ik in samenwerking met Howaboutyou en de gemeente Den Haag een (Open) Data Hunt. Die dag zijn we met zo’n tien medewerkers van de gemeente op zoek gegaan naar datasets die we als Open Data beschikbaar kunnen stellen aan het publiek.

Eerder plaatste ik al een blog over deze Data Hunt. In die blog ga ik in op het aanpassen van de data door hergebruikers. In deze post ga ik in op een ander aspect dat tijdens de Data Hunt aan bod kwam. Namelijk het format waarin hergebruikers (app-bouwers) de data af willen nemen.

Als ik niet weet of zij het kunnen gebruiken, waarom zou ik het ze dan geven?

Tijdens de Data Hunt maakte een van de deelnemers het volgende punt: “De afnemers zullen de data alleen gebruiken als wij deze beschikbaar stellen in het format dat zíj willen hebben. Als we dat niet doen, dan gaan ze het niet gebruiken. Waarom zou ik de data beschikbaar stellen in een format waarvan ik niet weet of zij het kunnen gebruiken?” Klik door om meer te lezen. Lees verder

Aankondiging: Bedrijf zoekt app – Apps als grondstof voor de overheid

Deze post is pure en schaamteloze zelfpromotie. Vergeef me! 🙂

Op 15 november verzorg ik een parallelsessie op het seminar ‘Bedrijf Zoekt App‘ op de High Tech Campus in Eindhoven.

Daar verzorg ik parallelsessie B over het onderwerp ‘Apps: grondstof voor de overheid‘. In deze sessie verken ik met de deelnemers de rol die apps (gaan) spelen bij werkprocessen van de overheid.

Mijn presentatie is nog in voorbereiding, maar ik ga onder meer in op de manier waarop overheden de informatie die burgers met apps genereren toe kunnen passen in hun werkprocessen. Het ziet er naar uit dat ik een onderscheid ga maken tussen collectieve en individuele dienstverlening. Ook ga ik in op de rol van apps bij het verhogen van datakwaliteit en kwaliteit van werkprocessen.

Geïnteresseerd in het seminar ‘Bedrijf Zoekt App’? Inschrijven kan hier.

De kleine letters: mijn bijdrage is pro deo, ook voor aanmeldingen via mijn site ontvang ik geen vergoeding.

Weerstand tegen Open Data overwinnen: Wat als ‘ze’ gaan rommelen met mijn data?

Op 15 september organiseerde ik voor de gemeente Den Haag een (Open) Data Hunt.* Die dag zijn we met zo’n tien medewerkers van de gemeente op zoek gegaan naar datasets die we als Open Data beschikbaar kunnen stellen aan het publiek.

Het was een enerverende dag waar veel energie los kwam! Open Data leeft écht bij de deelnemers, maar op dit moment zijn er vooral veel vragen. Dat is ook logisch, gezien het punt waarop de ontwikkeling van Open Data zich op dit moment bevindt.

Vandaag ga ik in op een van de vragen die gedurende de dag naar boven kwam. Het is een wat langere post, let’s dig in!

Lees verder

Dé succesfactor voor Open Data is vertrouwen

De laatste tijd is er veel te doen over Open Data. Dat is alleen al te zien aan de hoeveelheid artikelen. Zie bijvoorbeeld het artikel over Open Data in De Pers, het open data-artikel in Digitaal Bestuur en het artikel in De Telegraaf. Maar ook het Stadslab van Rotterdam, Apps for Amsterdam en de International Open Data Hackathon zijn – wat mij betreft – mooie ontwikkelingen.

De actuele onderwerpen

Binnen de overheid en de Open Data scene richt de discussie zich vooral op de prijs van data, de juridische aspecten en eventuele privacyproblemen. Natuurlijk moeten er over deze onderwerpen goede afspraken komen. Dat is een belangrijke voorwaarde om Open Data een succes te maken. Ongeacht wat je precies onder ‘succes’ verstaat.

Maar wat mij betreft missen we een zeer belangrijk punt in de discussie: vertrouwen. En dat is niet zo raar, omdat de Open Data scene bestaat uit experts die over het algemeen uit de wat hardere domeinen afkomstig zijn: programmeurs, juristen, data-specialisten en een enkele architect.

Twee manieren  om vertrouwen te winnen

Op dit moment zie ik twee manieren waarop de overheid meer vertrouwen kan winnen van bedrijven die Open Data willen gebruiken in hun toepassingen. Als eerste moet er een hoge continuïteit zijn van de levering van Open Data. Het Nederlandse Open Data portaal vervult een goede rol doordat dit een machineleesbare verwijsindex is. Dit betekent dat de gebruiker van Open Data via deze index altijd automatisch wordt doorverwezen naar de locatie van de juiste en meest actuele dataset. Dit neemt een aantal continuïteitsproblemen weg.

Het tweede is de wet. De garanties op de levering van Open Data moet sterker in de wet zijn opgenomen. Dit geeft ondernemers een goed middel om continuïteit af te dwingen. Bovendien houden overheidsorganisaties zich over het algemeen zeer goed aan hun eigen wet- en regelgeving. Wetgeving heeft in die zin een preventieve werking: het voorkomt dat overheden het ‘er bij doen’.

Vijf afspraken over Open Data

Vertrouwen is een lastig te definiëren begrip. Je kunt het gebrek er aan niet compenseren met een ‘harde’ oplossing als een nieuwe wet of algemene maatregel van bestuur. Je kunt er ook geen slimme programmatuur voor bedenken.

Dit vertrouwen heeft primair betrekking op de prestaties van de overheid op het leveren van Open Data. Als een ondernemer een ‘business’ wil starten op basis van overheidsinformatie die hij kan hergebruiken, moet hij er op kunnen vertrouwen dat de overheid zijn beloftes nakomt.

Op het gebied van de levering van Open Data kom je al snel op de volgende afspraken:

 • formaat van de data blijft voor langere periode ongewijzigd (5 jaar?);
 • de frequentie waarmee de data wordt vernieuwd is constant;
 • de overheid gebruikt API’s die gebaseerd zijn op recente technologie, zodat ondernemers maximaal kunnen profiteren van deze nieuwe technologie;
 • de kwaliteit van de data is onbetwist;
 • als het om (near) realtime levering gaat zijn de systemen altijd online (of toch minstens 99,99%).

Vertrouwen is meer dan een set afspraken

Maar zelfs als de overheid er in slaagt om dit voor langere periode te realiseren is dit mogelijk te weinig om het vertrouwen van de ondernemers te winnen. Het vertrouwen in de overheid ‘als leverancier van hoogwaardige grondstoffen om een producten mee te maken’ hangt met een aantal andere zaken samen. Niet alleen met de kwaliteit van de data die zij beschikbaar stelt.

Denk alleen maar aan de stabiliteit van de regering. Het is maar de vraag of de huidige regering de volle vier jaar vol maakt. Als de regering valt moet je als Open Data-ondernemer maar afwachten of de Open Data-initiatieven overeind blijven.

Om Open Data een succes te maken moet de overheid langetermijngaranties durven geven over minimaal de hierboven genoemde punten. Zonder die garanties zal het aantal serieuze ondernemers dat bereid is flink te investeren in toepassingen op basis van Open Data niet snel toenemen.

Wat denk jij?

Ik hoor graag je mening! Wat denk jij? Welke garanties moet een overheid geven? Hoe groot is de kans dat de Open Data-initiatieven stoppen met een nieuwe regering? Wat heeft een ondernemer nodig? Wat kan ECP-EPN doen om ondernemers het vertrouwen te geven?

Overigens is deze blog geïnspireerd op de reacties van Ad Gerrits en Frank Verschoor onder dit artikel en een autoritje met Tom Kronenburg. Dank aan allen voor de input. 🙂

Open Data: bedrijvendynamiek in Nederland

Voor een opdracht ben ik op zoek naar gegevens over het aantal nieuwe ondernemingen dat zich per maand inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Als snel vond ik deze pagina waar het bestand te vinden is met de volgende gegevens:

 • Startende ondernemingen
 • Nieuwe Inschrijvingen*
 • Opheffingen
 • Faillissementen
 • Surseance van betaling
 • Schuldsanering
 • Saldo (inschrijvingen – opheffingen)
 • Index (startende ondernemingen/opheffingen)

Zoveel openheid is mooi, maar helaas is dit bestand bijgewerkt tot en met maart 2009. Daarom heb ik via het contactformulier gevraagd om de meest recente versie. Binnen een dag kreeg ik per mail het bijgewerkte bestand toegestuurd! Wat een service!

Omdat het bijgewerkte bestand (nog) niet op de site van de Kamer van Koophandel staat, stel ik het beschikbaar via deze link. Doe er mee wat je wil! (De copyrights liggen ongetwijfeld bij de Kamer van Koophandel. Houd daar dus rekening mee!)

* In verband met de Nieuwe Wet op het Handelsregister is er met name vanaf 2009 een sterke stijging te zien van het aantal nieuwe inschrijvingen (voorheen niet-inschrijfplichtigen).

‘We have only just started’

Iets minder dan een jaar geleden plaatste ik de eerste (inhoudelijke) post op dit weblog. Het onderwerp was Linked Data en dan met name de TED Talk van Tim Berners-Lee over open data. Nu, een jaar later, is Tim terug om te laten zien wat er het laatste jaar is bereikt op het gebied van open data.

Vooral de manier waarop reddingswerkers de op open data gebaseerde kaart gebruikten na de ramp op Haïti is erg indrukwekkend. Zie onder de video van zijn update.

We have only just started.

Gespot via het weblog van Ton Zijlstra.