Overbodige indieningsvereisten en bewijslast staan nog steeds op de agenda!

Mijn collega Frank van IJzerloo attendeerde me op de laatste nieuwsbrief van het PRogramma REgelDruk (PRED) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot mijn grote vreugde las ik dat BZK het rapport ‘Te veel gevraagd‘ als basis gebruikt om actiegericht aan de slag te gaan!

Reeds in 2010 schreef ik dit rapport op basis van een uitgebreid onderzoek naar indieningsvereisten. Zoals je ook in het onderstaande nieuwsbericht kunt lezen is er veel bewijslast die gemeenten eigenlijk niet hoeven te vragen. (Voorbeeld.) Er is dan ook ontzettend veel winst te halen door deze indieningsvereisten niet langer te vragen aan de burger.

Want laten we nou eens eerlijk zijn: waarom vraagt een gemeente in 2012 aan een klant nog steeds een uittreksel uit het eigen GBA? Dat is onzinnig. De burger draagt het papiertje van de ene naar de andere balie!

Dit is echt niet nodig. Het verbaast me dan ook dat er op LinkedIn niet over wordt gediscussieerd over dit onderwerp. Zie de oproep van BZK hieronder om op de LinkedIn-groep van Slimmer Netwerk de discussie hierover aan te gaan. (De groep is besloten, je moet je dus eerst even aanmelden.)

Ik heb me er al eerder een beetje boos over gemaakt, maar hoe kunnen gemeenten praktisch aan de slag om deze onnodige bewijslast te schrappen? Hoe kunnen ze stoppen met het stellen van te veel (en domme) vragen?

De komende periode ben ik te vinden op de LinkedIn-groep om deel te nemen aan deze discussie. Aarzel niet daar (of hieronder) je vragen over het rapport te stellen!

Voor iedereen die het nog niet heeft gelezen, dit was het nieuwsbericht van BZK:

Gezamenlijke aanpak nodig voor minder indieningsvereisten

Gemeenten vragen nog te vaak onnodige informatie aan burgers of informatie die al bekend is bij de gemeente. Dit kost de burger maar ook de gemeenten veel tijd en geld. Het programma Regeldruk gaat daarom een aanpak ontwikkelen om indieningsvereisten terug te dringen en roept nu gemeenten op om ervaringen te delen.

Gegevens vaak bekend

Indieningsvereisten zijn simpel gezegd alle gegevens die gemeenten vragen aan burgers of bedrijven bij de aanvraag van een product of dienst. Uit het rapport ‘Teveel gevraagd?’ van de VNG en BZK uit 2010 blijkt dat er voor 50% van de gevraagde informatie geen wettelijke basis is en dat 32% van de benodigde gegevens al bij gemeente bekend is. Als een gemeente minder onnodige gegevens vraagt, leidt dat niet alleen tot minder gedoe voor burgers en bedrijven, maar betekent dit ook lagere uitvoeringskosten voor gemeenten.

Actiegerichte aanpak nodig

Toch blijken gemeenten hier niet op grote schaal mee aan de slag te zijn. Daarom gaat het programma Regeldruk samen met gemeenten kijken hoe indieningsvereisten verder teruggedrongen kunnen worden. Eerder werd met een aantal enthousiaste gemeenten ervaringen opgedaan in twee workshops. Met deze en andere ervaringen gaat het programma Regeldruk aan de slag met een actiegerichte aanpak. Een goede aanpak die aansluit bij de behoeften van gemeenten moet gezamenlijk worden opgezet.

Ervaringen delen

Het programma Regeldruk is benieuwd naar ervaringen van gemeenten met de aanpak van indieningsvereisten. Op LinkedIn is binnen de groep van het Slimmernetwerk een discussie gestart waar leden hun ervaringen kunnen delen: waarom bent u er mee aan de slag gegaan? Hoe hebt u het georganiseerd? Hebt u weerstanden ervaren en was er bestuurlijk draagvlak voor uw plannen? Hebt u gebruik gemaakt van het rapport ‘Teveel gevraagd?’. Hieronder is de link naar de groep van het Slimmernetwerk op LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2679801

Gesprekken voeren

De reacties en gesprekken die het programma de komende tijd met gemeenten gaat voeren, vormen input voor de actiegerichte aanpak die wordt ontwikkeld. Via deze nieuwsbrief en LinkedIn blijft u op de hoogte van de voortgang.

Meer informatie

Bent u niet actief op LinkedIn maar wilt u wel graag uw ervaringen delen of meer informatie? Neem dan contact op met Veerle van de Winckel van het programma Regeldruk: veerle.winckel@minbzk.nl. Download hier ook het rapport ‘Teveel gevraagd?’: www.vng.nl/documenten

Share