Verkennend onderzoek: Te veel gevraagd? Minder indieningsvereisten, meer service

Eindelijk is hij er! Vorige week is het rapport op basis van ons onderzoek naar indieningsvereisten verstuurd aan alle Nederlandse gemeenten. Iedere gemeente ontvangt maar liefst 10 exemplaren! Dat betekent een oplage van meer dan 4.000. Een managementboek is met dergelijke aantallen een bestseller. Hier zijn we dan ook best een beetje trots op. 🙂

Wat kun je er mee
Gemeenten kunnen dit rapport gebruiken om hun producten te herontwerpen. Het rapport helpt proces- en producteigenaren om aanvraagformulieren op een onderbouwde manier te verkorten. Dit draagt bij aan een reductie van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

Achtergrond
In 2009 zijn Frans Jan Douglas en ik gestart met dit onderzoek. Bij drie gemeenten – die bekend staan als voorlopers wat betreft goede dienstverlening – hebben we in kaart gebracht welke indieningsvereisten zij vragen aan burgers en bedrijven die een product of dienst aanvragen. Dat doen we voor de producten die het meest worden aangevraagd. Dit hebben we gedaan in opdracht van het programma Minder Regels Meer Service van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Wat is een indieningsvereiste?
Een indieningsvereiste is en bewijsstuk of bepaalde informatie die een aanvrager aan de gemeente moet overleggen. Als de aanvrager het niet levert is de aanvraag ‘niet-ontvankelijk’ en neemt de gemeente de aanvraag niet in behandeling. Een groot deel van deze indieningsvereisten heeft geen juridische basis of is al bekend bij de gemeente of een andere overheid. Bijvoorbeeld omdat de informatie is opgeslagen in een van de basisregistraties. In theorie gaat het wellicht om zo’n 80%!

De meest aangevraagde gemeentelijke producten
Om je een idee te geven vind je hieronder de lijst met producten die we hebben onderzocht:

Ro en Bouwen

 • Bestemmingsplan wijzigen
 • Huisnummering, toekenning
 • Bouwgrond, uitgifte
 • Huisvestingsvergunning
 • Sloopmelding

Milieu

 • (Her)aansluiting op het gemeenteriool
 • Ontheffing geluidshinder (APV)
 • Werken aan een riool(huis)aansluiting in openbare grond
 • Stookontheffing
 • Verkoopvergunning vuurwerk
 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond
 • Grond afgraven en verplaatsen

Horeca

 • Exploitatievergunning horeca
 • Nacht- en ochtend-ontheffing voor horecabedrijven
 • Incidentele ontheffing sluitingstijden horecabedrijven
 • Terrasvergunning
 • Exploitatievergunning prostitutiebedrijven
 • Evenementenvergunning (groot)
 • Kermisvergunning
 • Speelautomatenvergunning
 • Evenementenvergunning (klein)

Bezwaar, belastingen, vergoedingen, subsidies

 • Planschade
 • Bezwaarschrift indienen
 • Kwijtschelding van belastingen en heffingen
 • Aansprakelijkstelling gemeente
 • Hondenbelasting, aangifte
 • Toeristenbelasting, aangifte
 • Bijdrage in kosten leerlingenvervoer
 • Budget-/niet-incidentele/exploitatie subsidie
 • Waarderingssubsidie
 • Eenmalige/incidentele/activiteiten subsidie

Openbare orde

 • Ontheffing verkeersverbod
 • Opbreekvergunning
 • Parkeerontheffing
 • Parkeervergunning
 • Ontheffing rijden voetgangersgebied
 • Verzoek verkeersmaatregel
 • Innemen gemeentegrond
 • Ontheffing verwijzingsborden
 • Bezoekersparkeerkaart
 • Gehandicaptenparkeerkaart
 • Gehandicaptenparkeerplaats

Markt-, straat- en detailhandel

 • Marktvergunning (vast)
 • Standplaatsenvergunning (vast)
 • Ventvergunning
 • Ontheffing Winkeltijdenwet
 • Vergunning Winkeluitstalling

Uitkeringen, gehandicapten, aanvullende regelingen

 • Rechtmatigheidsonderzoeksformulier (Rof-je) WWB
 • Rechtmatigheidsonderzoeksformulier(Rof-je) OAW/IOAZ/BBZ
 • Bijzondere Bijstand, bestaande cliënten
 • Bijzondere Bijstand, nieuwe cliënten
 • Langdurigheidstoeslag, bestaande cliënten
 • Langdurigheidstoeslag, nieuwe cliënten
 • Bijstandsuitkering
 • Vakantiemelding Bijstand
 • Gehandicaptenvoorziening WMO (rolstoel, vervoersvoorziening, woonvoorziening, huishoudelijke hulp)

Overige regelingen

 • Collectevergunning

Download
Download het rapport hier: Frans Jan Douglas & Peter-August Keur (2010) Te veel gevraagd? Minder indieningsvereisten, meer service. Verkennend onderzoek.

Reacties
Natuurlijk ben ik benieuwd naar je mening over dit rapport. Heb je het ontvangen of gelezen en ga je het gebruiken? Heb je nuttige aanvullingen of andere opmerkingen? Laat dan hieronder een reactie achter of neem contact met me op.

P.S: lees ook mijn andere posts met de tag indieningsvereisten.

2 gedachten over “Verkennend onderzoek: Te veel gevraagd? Minder indieningsvereisten, meer service

 1. Pingback: Artikel: Te veel gevraagd: Overbodige indieningsvereisten | Peter Keur

 2. Pingback: Overbodige indieningsvereisten en bewijslast staan nog steeds op de agenda! | Peter Keur

Reacties zijn gesloten.